Ett miljökonsultbolag i Göteborg

Västsvenska miljökonsult erbjuder tjänster inom bygg- och fastighets branschen.
Vi är inriktade på asbest och PCB förorenade byggnader.

Västsvenska miljökonsult har bred kompetens

och erfarenhet av att hjälpa både kommunala som privata bolag. Västsvenska miljökonsult tar gärna emot uppdrag inom förorenade områden, byggnads- och rivningsinventering och projektering av saneringsarbeten.

Vi har stor kunskap

kring miljöinventering och provtagning i samband med renovering eller totalrivning av byggnad.  

Vi arbetar med helhetslösningar

för er som kund och utför alltid ett noggrant arbete från start till färdigt arbete. Du är mer än välkommen att kontakta oss för mer information.

Inventering & provtagning

av farliga ämnen

KMA-samordning

i projekt

Sanering

av miljöfarliga ämnen