Om Västsvenska miljökonsult

Om Västsvenska Miljökonsult

Västsvenska Miljökonsult är ett miljökonsultbolag från Göteborg som startade verksamheten i början av 2018. Vi erbjuder tjänster inom miljö, sanering och rivning och är inriktade på förorenade områden med fokus på asbest och PCB före, under och efter en entreprenad. Västsvenska Miljökonsults tjänsteutbud riktar sig mot bygg- och rivningsentreprenörer, fastighetsförvaltare, kommuner och även privatpersoner.

Vi har uppdragsgivare över hela Västra Götaland och vi har stor erfarenhet av att arbeta med miljöinventering och provtagning i samband med renovering eller totalrivning av byggnad.

Vi arbetar med helhetslösningar för er som kund och utför alltid ett noggrant arbete från start till färdigt arbete.